KLUB HOKEJA NA LEDU
ICE HOCKEY CLUB
MEDVEŠČAKMLADI
Klub hokeja na ledu Medveščak Mladi
Facebook Instagram YouTube Twitter

NATJEČAJA ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE HOKEJA NA LEDU

Obavijest 19.10.2020.
NATJEČAJA ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE HOKEJA NA LEDU

Poštovani,
Ovim putem Vas obavještavamo o NATJEČAJU za upis polaznika u program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice u hokeju na ledu.

Rok za prijave na natječaj je 21. listopad 2020. godine do 16:00 sati

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u hokeju na ledu.

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa u fondu od 305 sati. Predviđeni termin održavanja nastave je od studenog 2020.g. do prosinca 2021.g. ovisno o popunjenosti grupe. Hrvatski institut za kineziologiju zadržava pravo izmjene rasporeda nastave kao i promjene termina provedbe nastavnog plana i programa ukoliko se za to ukaže opravdana potreba. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni putem službene internet stranice (www.hik-kif.eu) na kojoj se mogu pronaći detaljnije informacije o programu

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice hokeja na ledu može se
upisati osoba koja ima:
a) minimalno završenu srednju školu,
b) navršenih 18 godina života,
c) minimalno 5. godina aktivnog aktivnog sudjelovanja u hokeju na ledu (potvrda
kluba ili saveza)
d) specifična znanja iz hokejaške tehnike klizanja koje je polaznik stekao kroz
neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

  • kratki životopis
  • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (www.hik-kif.eu)
  • digitalna preslika domovnice
  • digitalna preslika osobne iskaznice
  • digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi
  • potvrda Hrvatskog saveza hokeja na ledu ili kluba o minimalno 5. godina aktivnog sudjelovanja u hokeju na ledu

 

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: kristina.rodic@kif.hr, s naznakom „ZA NATJEČAJ - PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA – HOKEJ NA LEDU“ najkasnije do 21. listopada 2020. godine do 16:00 sati Svi kandidati bit će obaviješteni o ispunjavanju uvjeta natječaja putem e-mail adrese najkasnije do 25. listopada 2020. godine.

PRIJEMNI ISPIT I UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Svi kandidati koji ispune uvjete natječaja obvezni su prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove s kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa. Točan datum, vrijeme i mjesto održavanja prijemnog ispita bit će naknadno određen, te će se o istom polaznici na vrijeme obavijestiti.

Trošak provedbe prijemnog ispita iznosi 500,00 kn (pet stotina kuna) i uplaćuje se putem opće uplatnice ili internet bankarstva na broj žiro računa Hrvatskog instituta za kineziologiju: HR29 23400091 110794237, model: HR67, poziv na broj: OIB kandidata – 9600, opis plaćanja: trošak prijemnog ispita – Ime i prezime kandidata – HOKEJ NA LEDU.

Kao dokaz o uredno izvršenoj uplati polaznici šalju digitalnu presliku potvrde o uplati na kristina.rodic@kif.hr najkasnije do datuma kojei će se naknadno odrediti. Svim polaznicima koji zadovolje praktičnu provjeru i uvjete upisa NAVEDENI TROŠAK SE URAČUNAVA U CIJENU UKUPNE ŠKOLARINE.

UPISI za sve polaznike kao i potpisivanje UGOVORA O OBRAZOVANJU između polaznika i Hrvatskog instituta za kineziologiju provest će se tijekom listopada 2020. godine neposredno nakon prijemnog ispita.

CIJENA PROGRAMA
Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za obavljanje poslova trenera/ice hokeja na ledu kojeg provodi Hrvatski institut za kineziologiju, iznosit će 12.000,00 kuna za grupu od 8 polaznika (prijemni 500,00 kn i školarina 11.500,00 kn ).

Podaci kod uplate školarine:
Uplata troškova programa osposobljavanja uplaćuje se na žiro račun Hrvatskog instituta za kineziologiju, Iznos: 11.500,00 kn; žiro račun: HR29 2340009 1110794237, model: HR67, poziv na broj primatelja: OIB kandidata – 9600, opis plaćanja: Školarina u cijelosti – Ime i prezime polaznika – HOKEJ NA LEDU.

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA
Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova trenera/ice hokeja na ledu koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

PRISUTNOST NA NASTAVI
Način održavanja nastave podložan je promjenama a uvelike ovisi o epidemiološkoj situaciji vezano uz COVID 19 kao i preporukama stožera i uputama HZJZ.

NASTAVNA GRUPA
Preduvjet za provođenje programa osposobljavanja je popunjenost nastavne grupe s 8 polaznika. Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od 8, Hrvatski institut za kineziologiju ima pravo izvršiti korekciju cijene programa.

KONTAKT
Hrvatski institut za kineziologiju
Horvaćanski zavoj 15
10 000 ZAGREB
Ravnatelj
Hrvatskog instituta za kineziologiju
izv. prof. dr. sc. Petar Barbaros
Kristina Rodić

kristina.rodic@kif.hr

Stručni voditelj programa ososobljavanja za obavljanje poslova trenera/ice hokeja na ledu
Mario Jurković, prof.
mjurkovic.20061971@gmail.com


Top