KLUB HOKEJA NA LEDU
ICE HOCKEY CLUB
MEDVEŠČAKMLADI
Klub hokeja na ledu Medveščak Mladi
Facebook Instagram YouTube Twitter

Rezultati // KHL Medveščak Mladi

SEZONA 2019./2020.

Kadeti

PH KADETI 2019./2020.
10.03.2020.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
1
:
16
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
06.03.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
1
:
4
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH KADETI 2019./2020.
29.02.2020.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
0
:
9
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
27.02.2020.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
3
:
11
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
25.02.2020.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
5
:
8
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH KADETI 2019./2020.
18.02.2020.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
1
:
6
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH KADETI 2019./2020.
15.02.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
11
:
7
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
06.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
14
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
04.02.2020.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
0
:
16
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH KADETI 2019./2020.
02.02.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
10
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
30.01.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
9
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH KADETI 2019./2020.
25.01.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
16
:
5
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH KADETI 2019./2020.
23.01.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
12
:
2
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
PH KADETI 2019./2020.
18.01.2020.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
1
:
9
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
12.01.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
5
:
2
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH KADETI 2019./2020.
29.12.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
13
:
0
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH KADETI 2019./2020.
19.12.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
10
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
16.12.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
12
:
5
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
PH KADETI 2019./2020.
08.12.2019.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
2
:
7
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
PH KADETI 2019./2020.
03.12.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
13
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH KADETI 2019./2020.
29.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
6
:
2
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi

Mlađi kadeti

PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
08.03.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
13
:
0
KHL Sisak
KHL Sisak
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
07.03.2020.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
2
:
3
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
05.03.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
6
:
8
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
01.03.2020.
KHL Munje
KHL Munje
0
:
5
KHL Mladost Zagreb II
KHL Mladost Zagreb II
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
23.02.2020.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
0
:
5
KHL Munje
KHL Munje
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
22.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
10
:
0
KHL Sisak
KHL Sisak
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
20.02.2020.
KHL Mladost Zagreb II
KHL Mladost Zagreb II
0
:
13
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
13.02.2020.
KHL Mladost Zagreb II
KHL Mladost Zagreb II
2
:
6
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
11.02.2020.
KHL Munje
KHL Munje
1
:
18
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
01.02.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
12
:
0
KHL Sisak
KHL Sisak
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
21.01.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
8
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
19.01.2020.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
8
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
19.01.2020.
KHL Munje
KHL Munje
1
:
21
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
12.01.2020.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
12
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
11.01.2020.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
3
:
0
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
04.01.2020.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
9
:
0
KHL Mladost Zagreb II
KHL Mladost Zagreb II
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
29.12.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
0
:
8
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
28.12.2019.
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
27
:
3
KHL Munje
KHL Munje
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
28.12.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
10
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
22.12.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
0
:
12
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
21.12.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
13
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
17.12.2019.
KHL Mladost Zagreb II
KHL Mladost Zagreb II
0
:
2
KHL Zagreb II
KHL Zagreb II
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
08.12.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
2
:
10
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH MLAĐI KADETI - B liga 2019./2020.
07.12.2019.
KHL Medveščak mladi II
KHL Medveščak mladi II
24
:
4
KHL Munje
KHL Munje
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
06.12.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
4
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH MLAĐI KADETI - A liga 2019./2020.
26.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
3
:
1
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb

Juniori

PH juniori 2019./2020.
29.01.2020.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
21
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH juniori 2019./2020.
07.01.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
2
:
1
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH juniori 2019./2020.
27.12.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
20
:
0
KHL Sisak
KHL Sisak
PH juniori 2019./2020.
16.12.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
1
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH juniori 2019./2020.
05.12.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
1
:
4
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH juniori 2019./2020.
28.11.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
9
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH juniori 2019./2020.
28.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
2
:
0
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH juniori 2019./2020.
21.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
12
:
0
KHL Sisak
KHL Sisak
PH juniori 2019./2020.
20.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
5
:
2
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH juniori 2019./2020.
14.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
2
:
0
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH juniori 2019./2020.
14.11.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
19
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH juniori 2019./2020.
08.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
15
:
1
KHL Sisak
KHL Sisak
PH juniori 2019./2020.
07.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
0
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH juniori 2019./2020.
31.10.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
5
:
9
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH juniori 2019./2020.
30.10.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
25
:
0
KHL Sisak
KHL Sisak
PH juniori 2019./2020.
23.10.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
1
:
4
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH juniori 2019./2020.
16.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
2
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH juniori 2019./2020.
16.10.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
2
:
9
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi

Mlađi juniori

PH mlađi juniori 2019./2020.
11.03.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
4
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
09.03.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
5
:
0
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
02.03.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
6
:
2
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
24.02.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
7
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
12.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
5
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH mlađi juniori 2019./2020.
09.02.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
4
:
1
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
22.01.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
5
:
3
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH mlađi juniori 2019./2020.
06.12.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
5
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
27.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
1
:
3
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
19.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
4
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH mlađi juniori 2019./2020.
06.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
6
:
7
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH mlađi juniori 2019./2020.
22.10.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
5
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH mlađi juniori 2019./2020.
17.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
6
:
5
KHL Zagreb
KHL Zagreb

Seniori

IHL U15 2019./2020.
08.03.2020.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
2
:
8
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL seniori 2019./2020.
07.03.2020.
HK Vojvodina
HK Vojvodina
3
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U13 2019./2020.
07.03.2020.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
0
:
8
EC KAC
EC KAC
IHL U19 2019./2020.
05.03.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
0
:
12
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U15 2019./2020.
05.03.2020.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
4
:
1
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL seniori 2019./2020.
04.03.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
6
:
2
HK Vojvodina
HK Vojvodina
IHL U13 2019./2020.
03.03.2020.
EC KAC
EC KAC
5
:
1
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U19 2019./2020.
01.03.2020.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
7
:
1
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U17 2019./2020.
29.02.2020.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
1
:
11
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL seniori 2019./2020.
29.02.2020.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
9
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U13 2019./2020.
28.02.2020.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
5
:
0
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U19 2019./2020.
28.02.2020.
HKMK Bled
HKMK Bled
0
:
5
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL seniori 2019./2020.
28.02.2020.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
5
:
0
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
28.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
0
:
5
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U19 2019./2020.
27.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
7
:
8
HDK Maribor
HDK Maribor
IHL U19 2019./2020.
26.02.2020.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
11
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
25.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
6
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
IHL U17 2019./2020.
25.02.2020.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
15
:
4
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U19 2019./2020.
23.02.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
5
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL seniori 2019./2020.
23.02.2020.
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
10
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL seniori 2019./2020.
22.02.2020.
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
14
:
1
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
20.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
7
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
IHL U19 2019./2020.
17.02.2020.
HDK Maribor
HDK Maribor
6
:
5
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
16.02.2020.
HKMK Bled
HKMK Bled
11
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL seniori 2019./2020.
16.02.2020.
HK Vojvodina
HK Vojvodina
3
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U17 2019./2020.
15.02.2020.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
6
:
7
HDK Maribor
HDK Maribor
IHL seniori 2019./2020.
15.02.2020.
HK Vojvodina
HK Vojvodina
2
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
14.02.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
12
:
0
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL seniori 2019./2020.
12.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
4
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL U15 2019./2020.
11.02.2020.
EC KAC
EC KAC
1
:
5
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL U12 2019./2020.
09.02.2020.
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
0
:
3
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
IHL U12 2019./2020.
09.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
2
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
IHL U12 2019./2020.
09.02.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
0
:
3
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
IHL U12 2019./2020.
09.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
5
KHL Zagreb
KHL Zagreb
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
HKMK Bled
HKMK Bled
3
:
3
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
7
:
3
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
2
:
6
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
HKMK Bled
HKMK Bled
4
:
3
KHL Zagreb
KHL Zagreb
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
9
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
10
:
1
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
2
:
1
KHL Zagreb
KHL Zagreb
IHL U12 2019./2020.
08.02.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
3
:
1
KHL Zagreb
KHL Zagreb
IHL U13 2019./2020.
07.02.2020.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
2
:
6
HKMK Bled
HKMK Bled
IHL U15 2019./2020.
02.02.2020.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
6
:
0
EC KAC
EC KAC
IHL U17 2019./2020.
01.02.2020.
EC VSV
EC VSV
5
:
1
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U13 2019./2020.
01.02.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
9
:
3
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL seniori 2019./2020.
01.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
6
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
IHL seniori 2019./2020.
29.01.2020.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
6
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U15 2019./2020.
27.01.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
5
:
3
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL U13 2019./2020.
25.01.2020.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
7
:
4
EC VSV
EC VSV
IHL U17 2019./2020.
25.01.2020.
EC KAC
EC KAC
1
:
5
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U19 2019./2020.
23.01.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
6
:
3
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL U19 2019./2020.
19.01.2020.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
11
:
0
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U15 2019./2020.
19.01.2020.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
7
:
0
EC KAC
EC KAC
IHL U17 2019./2020.
18.01.2020.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
5
:
2
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U13 2019./2020.
18.01.2020.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
5
:
4
HDK Maribor
HDK Maribor
IHL U17 2019./2020.
14.01.2020.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
9
:
2
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U15 2019./2020.
12.01.2020.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
17
:
4
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
IHL U17 2019./2020.
11.01.2020.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
5
:
3
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL seniori 2019./2020.
11.01.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
1
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U19 2019./2020.
09.01.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
0
:
10
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U15 2019./2020.
05.01.2020.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
18
:
3
HDD Bled
HDD Bled
IHL seniori 2019./2020.
05.01.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
5
HK Vojvodina
HK Vojvodina
IHL U13 2019./2020.
04.01.2020.
EC KAC
EC KAC
3
:
1
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U17 2019./2020.
04.01.2020.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
8
:
2
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U15 2019./2020.
29.12.2019.
HKMK Bled
HKMK Bled
2
:
5
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL seniori 2019./2020.
28.12.2019.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
7
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U17 2019./2020.
28.12.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
8
:
1
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
IHL U13 2019./2020.
28.12.2019.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
2
:
1
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U17 2019./2020.
23.12.2019.
HKMK Bled
HKMK Bled
5
:
4
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U19 2019./2020.
22.12.2019.
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
8
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U15 2019./2020.
21.12.2019.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
2
:
5
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL seniori 2019./2020.
21.12.2019.
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
3
:
7
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U13 2019./2020.
21.12.2019.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
5
:
4
HDD Bled
HDD Bled
IHL U17 2019./2020.
21.12.2019.
HDK Maribor
HDK Maribor
12
:
4
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U19 2019./2020.
19.12.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
11
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL seniori 2019./2020.
18.12.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
6
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U17 2019./2020.
10.12.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
2
:
5
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U15 2019./2020.
08.12.2019.
HDK Maribor
HDK Maribor
3
:
5
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL U13 2019./2020.
07.12.2019.
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
7
:
10
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U17 2019./2020.
07.12.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
2
:
5
EC KAC
EC KAC
IHL U19 2019./2020.
01.12.2019.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
2
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U15 2019./2020.
01.12.2019.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
2
:
6
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL U13 2019./2020.
30.11.2019.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
0
:
5
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL U17 2019./2020.
30.11.2019.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
12
:
2
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U17 2019./2020.
26.11.2019.
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
3
:
6
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U15 2019./2020.
24.11.2019.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
7
:
2
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL seniori 2019./2020.
24.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
6
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
IHL seniori 2019./2020.
23.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
3
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
IHL U13 2019./2020.
23.11.2019.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
5
:
1
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U19 2019./2020.
21.11.2019.
HDK Maribor
HDK Maribor
5
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
17.11.2019.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
13
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U15 2019./2020.
17.11.2019.
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
1
:
18
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL U13 2019./2020.
16.11.2019.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
1
:
5
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL U17 2019./2020.
16.11.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
3
:
8
HKMK Bled
HKMK Bled
IHL seniori 2019./2020.
13.11.2019.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
2
:
5
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U12 2019./2020.
10.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
0
:
4
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U12 2019./2020.
10.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
3
:
2
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U12 2019./2020.
10.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
7
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL U12 2019./2020.
10.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
2
HK Vukovi Sarajevo
HK Vukovi Sarajevo
IHL U12 2019./2020.
10.11.2019.
HK NS Stars
HK NS Stars
1
:
5
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
IHL U12 2019./2020.
10.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
3
:
0
HK Vukovi Sarajevo
HK Vukovi Sarajevo
IHL U13 2019./2020.
09.11.2019.
HKMK Bled
HKMK Bled
4
:
3
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U12 2019./2020.
09.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
2
:
7
HKMK Bled
HKMK Bled
IHL U12 2019./2020.
09.11.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
1
:
7
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U12 2019./2020.
09.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
2
HK NS Stars
HK NS Stars
IHL U12 2019./2020.
09.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
0
:
9
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL U12 2019./2020.
09.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
1
:
2
HK Partizan
HK Partizan
IHL U12 2019./2020.
09.11.2019.
HDK Maribor
HDK Maribor
1
:
8
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
IHL U19 2019./2020.
03.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
5
:
4
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U15 2019./2020.
03.11.2019.
EC KAC
EC KAC
3
:
7
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL seniori 2019./2020.
02.11.2019.
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
4
:
1
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U17 2019./2020.
02.11.2019.
EC VSV
EC VSV
7
:
5
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U13 2019./2020.
02.11.2019.
EC VSV
EC VSV
3
:
5
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL seniori 2019./2020.
30.10.2019.
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
3
:
4
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U17 2019./2020.
29.10.2019.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
10
:
0
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U15 2019./2020.
27.10.2019.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
3
:
2
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL U19 2019./2020.
27.10.2019.
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
6
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U19 2019./2020.
26.10.2019.
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
1
:
6
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U13 2019./2020.
26.10.2019.
HDK Maribor
HDK Maribor
1
:
9
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL U17 2019./2020.
26.10.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
1
:
8
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL U19 2019./2020.
24.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
4
HKMK Bled
HKMK Bled
IHL U17 2019./2020.
19.10.2019.
EC KAC
EC KAC
13
:
1
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL seniori 2019./2020.
19.10.2019.
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
3
:
2
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
IHL seniori 2019./2020.
19.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
3
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U19 2019./2020.
17.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
1
:
10
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
IHL seniori 2019./2020.
16.10.2019.
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
2
:
5
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U17 2019./2020.
15.10.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
3
:
5
HDK Maribor
HDK Maribor
IHL seniori 2019./2020.
13.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
6
:
4
HK Vojvodina
HK Vojvodina
IHL U15 2019./2020.
13.10.2019.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
0
:
6
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL seniori 2019./2020.
12.10.2019.
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
5
:
0
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
IHL U17 2019./2020.
11.10.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
5
:
2
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
IHL U13 2019./2020.
09.10.2019.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
3
:
2
EC KAC
EC KAC
IHL U15 2019./2020.
06.10.2019.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
6
:
5
HDK Maribor
HDK Maribor
IHL U19 2019./2020.
06.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
3
HDK Maribor
HDK Maribor
IHL U17 2019./2020.
05.10.2019.
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
2
:
1
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL seniori 2019./2020.
05.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
1
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL seniori 2019./2020.
05.10.2019.
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
2
:
8
HK Triglav Kranj
HK Triglav Kranj
IHL U13 2019./2020.
05.10.2019.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
3
:
2
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U17 2019./2020.
01.10.2019.
HKMK Bled
HKMK Bled
18
:
2
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U19 2019./2020.
29.09.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
4
:
8
HKMK Bled
HKMK Bled
IHL U15 2019./2020.
29.09.2019.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
1
:
5
HKMK Bled
HKMK Bled
IHL U17 2019./2020.
28.09.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
2
:
6
EC VSV
EC VSV
IHL seniori 2019./2020.
28.09.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
7
:
2
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
IHL U13 2019./2020.
28.09.2019.
HDD Bled
HDD Bled
3
:
8
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
IHL seniori 2019./2020.
27.09.2019.
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
3
:
4
SKHL Crvena Zvezda
SKHL Crvena Zvezda
IHL U19 2019./2020.
26.09.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
0
:
7
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL U15 2019./2020.
22.09.2019.
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
6
:
2
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U17 2019./2020.
21.09.2019.
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
7
:
0
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
IHL U13 2019./2020.
21.09.2019.
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13
4
:
2
HK TRUE Celje
HK TRUE Celje
IHL seniori 2019./2020.
21.09.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
2
:
3
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U19 2019./2020.
18.09.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
3
:
10
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U17 2019./2020.
17.09.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
0
:
7
HD Hidria Jesenice
HD Hidria Jesenice
IHL U15 2019./2020.
15.09.2019.
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
6
:
4
TEAM ZAGREB U15
TEAM ZAGREB U15
IHL U19 2019./2020.
15.09.2019.
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
3
:
2
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL seniori 2019./2020.
14.09.2019.
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
KHL MEDVEŠČAK-ZAGREB (TZ)
4
:
3
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
IHL U17 2019./2020.
14.09.2019.
TEAM ZAGREB U17
TEAM ZAGREB U17
0
:
10
HK Slavija Junior
HK Slavija Junior
IHL U13 2019./2020.
14.09.2019.
HK SŽ Olimpija
HK SŽ Olimpija
3
:
1
TEAM ZAGREB U13
TEAM ZAGREB U13

Prvenstvo Hrvatske

PH seniori 2019./2020.
02.03.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
14
:
2
KHL Munje
KHL Munje
PH seniori 2019./2020.
26.02.2020.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
11
:
2
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH seniori 2019./2020.
21.02.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
2
:
7
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH seniori 2019./2020.
18.02.2020.
KHL Munje
KHL Munje
1
:
14
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH seniori 2019./2020.
14.02.2020.
KHL Sisak
KHL Sisak
5
:
15
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH seniori 2019./2020.
11.02.2020.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
15
:
3
KHL Sisak
KHL Sisak
PH seniori 2019./2020.
09.01.2020.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
5
:
6
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH seniori 2019./2020.
17.12.2019.
KHL Munje
KHL Munje
3
:
21
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH seniori 2019./2020.
03.12.2019.
KHL Munje
KHL Munje
4
:
9
KHL Sisak
KHL Sisak
PH seniori 2019./2020.
02.12.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
12
:
5
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH seniori 2019./2020.
26.11.2019.
KHL Munje
KHL Munje
2
:
10
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH seniori 2019./2020.
25.11.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
5
:
14
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH seniori 2019./2020.
18.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
18
:
0
KHL Munje
KHL Munje
PH seniori 2019./2020.
18.11.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
3
:
15
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
PH seniori 2019./2020.
12.11.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
15
:
3
KHL Sisak
KHL Sisak
PH seniori 2019./2020.
11.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
4
:
5
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
PH seniori 2019./2020.
05.11.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
6
:
5
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH seniori 2019./2020.
04.11.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
13
:
1
KHL Munje
KHL Munje
PH seniori 2019./2020.
28.10.2019.
KHL Sisak
KHL Sisak
14
:
4
KHL Munje
KHL Munje
PH seniori 2019./2020.
28.10.2019.
KHL Medveščak mladi
KHL Medveščak mladi
4
:
6
KHL Zagreb
KHL Zagreb
PH seniori 2019./2020.
21.10.2019.
KHL Zagreb
KHL Zagreb
28
:
1
KHL Munje
KHL Munje
PH seniori 2019./2020.
14.10.2019.
KHL Mladost Zagreb
KHL Mladost Zagreb
12
:
2
KHL Sisak
KHL Sisak

OPQ 1 Round

OPQ 1 Round seniori 2019./2020.
15.12.2019.
HRVATSKA
HRVATSKA
2
:
1
SRBIJA
SRBIJA
OPQ 1 Round seniori 2019./2020.
14.12.2019.
HRVATSKA
HRVATSKA
10
:
2
TURSKA
TURSKA
OPQ 1 Round seniori 2019./2020.
13.12.2019.
BUGARSKA
BUGARSKA
1
:
12
HRVATSKA
HRVATSKA

OPQ 3 Round

OPQ 3 Round seniori 2019./2020.
09.02.2020.
HRVATSKA
HRVATSKA
1
:
3
LITVA
LITVA
OPQ 3 Round seniori 2019./2020.
07.02.2020.
SLOVENIJA
SLOVENIJA
7
:
0
HRVATSKA
HRVATSKA
OPQ 3 Round seniori 2019./2020.
06.02.2020.
JAPAN
JAPAN
9
:
0
HRVATSKA
HRVATSKA

WW DIV IIB

WW DIV IIB seniorke 2019./2020.
29.02.2020.
TURSKA
TURSKA
5
:
2
HRVATSKA
HRVATSKA
WW DIV IIB seniorke 2019./2020.
27.02.2020.
HRVATSKA
HRVATSKA
0
:
7
ISLAND
ISLAND
WW DIV IIB seniorke 2019./2020.
26.02.2020.
AUSTRALIJA
AUSTRALIJA
15
:
0
HRVATSKA
HRVATSKA
WW DIV IIB seniorke 2019./2020.
24.02.2020.
HRVATSKA
HRVATSKA
2
:
1
UKRAJINA
UKRAJINA
WW DIV IIB seniorke 2019./2020.
23.02.2020.
NOVI ZELAND
NOVI ZELAND
11
:
1
HRVATSKA
HRVATSKA

WM U20 DIV IIB

WM U20 DIV IIB U20 2019./2020.
03.02.2020.
KOREJA
KOREJA
4
:
2
HRVATSKA
HRVATSKA
WM U20 DIV IIB U20 2019./2020.
01.02.2020.
BELGIJA
BELGIJA
5
:
8
HRVATSKA
HRVATSKA
WM U20 DIV IIB U20 2019./2020.
31.01.2020.
HRVATSKA
HRVATSKA
3
:
0
KINA
KINA
WM U20 DIV IIB U20 2019./2020.
29.01.2020.
HRVATSKA
HRVATSKA
2
:
7
NIZOZEMSKA
NIZOZEMSKA
WM U20 DIV IIB U20 2019./2020.
28.01.2020.
HRVATSKA
HRVATSKA
16
:
1
IZRAEL
IZRAEL
Top